Столяренко Оксана Василівна
Столяренко Оксана Василівна

 

 

Моя сторінка на сайті «Google Академія» -  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gQa_9L8AAAAJ

Столяренко Оксана Василівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету, заступник завідуючого кафедри іноземних мов ВНТУ з наукової роботи, є організатором роботи секцій англійської мови регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців та студентів ВНТУ, міжвузівського мовного семінару «Мова – шлях до порозуміння та співробітництва».

 Викладає дисципліну «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

   Упродовж 1988−1991 рр. навчалася у загальноосвітній середній школі № 9 м. Улан-Батора Монгольської народної республіки, а з 1991 по 1998 у загальноосвітній середній школі з поглибленим вивченням іноземної мови   № 1 м. Вінниці.

З 1998 по 2003 роки навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на факультеті іноземних мов, який закінчила за спеціальністю «Англійська, німецька мови та зарубіжна література» (диплом з відзнакою).

З 2003 р. викладач кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету.

З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» (13.00.04).

        У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів технічного профілю» у спеціалізованій  вченій  раді К 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання» (ДК № 018417 від 21 листопада 2013 р.).

        У 2013 р. отримала сертифікат (№26) про проходження стажування на кафедрі гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» з метою підвищення кваліфікації та рівня викладання іноземних мов за професійним спрямуванням студентам різних спеціальностей.

       У вересні 2014 року переведена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету.

       Загальний педагогічний стаж роботи у ВНТУ  – 12 років.

       Кількість наукових публікацій: 73, з них підготовлено до друку 4 навчально-методичні праці.

         Галузь наукових інтересів:

·        Педагогічні аспекти виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів технічного профілю;

·        Виховання культури міжособистісних взаємин у майбутніх інженерів;

·        Виховання толерантності у студентської молоді засобами іноземної мови;

·        Розвиток комунікативної активності майбутніх спеціалістів у сучасних умовах і практика оволодіння іноземною мовою;

·        Інноваційні технології навчання (методи активного та особистісно-зорієнтованого навчання).

        Систематично здійснює з майбутніми інженерами виховну роботу з наукової організації праці, проблем самовиховання, самоосвіти та самовдосконалення, формування толерантної свідомості, культури зовнішнього вигляду, культури ділового спілкування, правил поведінки, етикету з метою підвищення їхнього загального культурного рівня та впроваджує у навчальний процес результати наукового дослідження.